Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1965

Bláha A.:
Sociologie vědy (úvodní slovo J. Cvekl) [437]

A., Bláha. 1965. „Sociologie vědy (úvodní slovo J. Cvekl).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (4): 437-453

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz