Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1965

Grušin B. - Čikin V.:
Ispoveď pokolenia [345]

V., Grušin B. - Čikin. 1965. „Ispoveď pokolenia.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (3): 345-345

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz