Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1965

Stein V.:
Verifikační techniky výzkumu o vlivu televize v NSR [318]

V., Stein. 1965. „Verifikační techniky výzkumu o vlivu televize v NSR.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (3): 318-321

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz