Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1965

Kapr J. - Safář Z.:
Poznámky k práci Miroslava Dismana, Úvod do metod společenského výzkumu [297]

Z., Kapr J. - Safář. 1965. „Poznámky k práci Miroslava Dismana, Úvod do metod společenského výzkumu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (3): 297-301

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz