Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1965

Srb V. - Kučera M.:
Stěhování a poměšťování obyvatelstva v Československu [250]

M., Srb V. - Kučera. 1965. „Stěhování a poměšťování obyvatelstva v Československu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (3): 250-262

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz