Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1965

Katriak M.:
K logickému modelu marxistického sociologického výzkumu [193]

M., Katriak. 1965. „K logickému modelu marxistického sociologického výzkumu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (3): 193-204

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz