Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2007

Marek Skovajsa:
XIII. celopolský sociologický kongres Zielona Góra [1090]

Skovajsa, Marek. 2007. „XIII. celopolský sociologický kongres Zielona Góra.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (5): 1090

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz