Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2007

Jiří Navrátil:
Konference Activism and the State of Neo-liberalism [1081]

Navrátil, Jiří. 2007. „Konference Activism and the State of Neo-liberalism.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (5): 1081-1083

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz