Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2007

Michaela Pyšňáková:
Life in Motion: Shifting Spaces, Transcending Times, Crossing Borders. 8. postgraduální konference [1078]

Pyšňáková, Michaela. 2007. „Life in Motion: Shifting Spaces, Transcending Times, Crossing Borders. 8. postgraduální konference .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (5): 1078-1079

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz