Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2007

Marek Skovajsa:
8. konference European Sociological Association [1073]

Skovajsa, Marek. 2007. „8. konference European Sociological Association.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (5): 1073-1074

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz