Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2007

Zdenka Vajdová:
Peter Gajdoš, Ján Pašiak: Regionálny rozvoj Slovenska z pohĺadu priestorovej sociológie [1067]

Vajdová, Zdenka. 2007. „Peter Gajdoš, Ján Pašiak: Regionálny rozvoj Slovenska z pohĺadu priestorovej sociológie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (5): 1067-1070

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz