Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2007

Tomáš Kostelecký:
L. Falťan, J. Pašiak (eds.): Regionálny rozvoj Slovenska. Východiská a súčasný stav [1062]

Kostelecký, Tomáš. 2007. „L. Falťan, J. Pašiak (eds.): Regionálny rozvoj Slovenska. Východiská a súčasný stav.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (5): 1062-1063

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz