Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2007

Michal Illner:
Vladimír Ira, Ján Pašiak, Lubomír Falťan, Peter Gajdoš (eds.): Podoby regionálnych odlišností na Slovensku. Príklady vybraných okresov [1060]

Illner, Michal. 2007. „Vladimír Ira, Ján Pašiak, Lubomír Falťan, Peter Gajdoš (eds.): Podoby regionálnych odlišností na Slovensku. Príklady vybraných okresov.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (5): 1060-1061

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz