Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2007

Jana Barvíková:
Bohuslav Blažek: Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie [1058]

Barvíková, Jana. 2007. „Bohuslav Blažek: Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (5): 1058-1059

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz