Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2007

Tadeusz Siwek, Kamila Bogdová:
Czech Cultural-Historical Regions in the Minds of Their Inhabitants [1039]

Siwek, Tadeusz, Kamila Bogdová. 2007. „České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (5): 1039-1054

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz