Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2007

Dan Ryšavý:
Regional Political Elites – Their Origin, Characteristics and Impact [993]

Ryšavý, Dan. 2007. „Regionální politické elity – zrod, charakter a důsledky.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (5): 993-1016

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz