Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2007

Jiří Blažek, Pavel Csank:
A New Phase of Regional Development in the Czech Republic? [945]

Blažek, Jiří, Pavel Csank. 2007. „Nová fáze regionálního rozvoje v ČR?.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (5): 945-966

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz