Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2007

Tomáš Kostelecký, Věra Patočková, Jana Vobecká:
Regions in the Czech Republic – Are There Connections between Economic Development, Social Capital, and Government Performance? [991]

Kostelecký, Tomáš, Věra Patočková, Jana Vobecká. 2007. „Kraje v České republice – existují souvislosti mezi ekonomickým rozvojem, sociálním kapitálem a výkonem krajských vlád?.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (5): 991-992

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz