Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2011

Martin Ouředníček, Jana Temelová:
New Socio-spatial Inequalities, Local Development and Quality of Life [625]

Ouředníček, Martin, Jana Temelová. 2011. „Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (4): 625-632

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz