Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2011

Czech issue

Content

Martin Ouředníček, Jana Temelová:
New Socio-spatial Inequalities, Local Development and Quality of Life [625]

Articles: New Socio-spatial Inequalities

Barbora Vacková, Lucie Galčanová, Ondřej Hofírek:
‘Towards a Purer City’: Problem Localities and Their Inhabitants from the Perspective of Local Authorities [633]

Michal Nekorjak, Adéla Souralová, Klára Vomastková:
Stuck in Marginality: The Education Market, ‘Roma Schools’ and the Reproduction of Social and Spatial Inequalities [657]

Marie Feřtrová, Jana Temelová:
The Spatial Aspects of Structural Unemployment at the Municipal Level in the Czech Republic [681]

Jakub Novák, Pavlína Netrdová:
Spatial Patterns of Socioeconomic Differentiation in the Czech Republic at the Level of Municipalities [717]

Articles: Local Development and Quality of Life

Josef Bernard:
The Endogenous Developmental Potential of Small Rural Municipalities – The Difficulties of Searching for and Measuring Impact [745]

Martin Ouředníček, Petra Špačková, Marie Feřtrová:
Changes in Social Milieu and Quality of Life in Depopulating Areas of the Czech Republic [777]

Jan Kubeš, Stanislav Kraft:
South Bohemian Peripheral Areas and Their Social-Population Stability [805]

Jana Temelová, Jakub Novák, Lucie Pospíšilová, Nina Dvořáková:
Everyday Life, Daily Mobility and the Coping Strategies of People Living in Peripheral Localities [831]

Reviews

Jiří Musil:
Jan Keller: Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti [859]

Kateřina Vojtíšková:
Petr Matějů, Jana Straková, Arnošt Veselý (eds.): Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení [862]

Zdeněk Szczyrba:
Martin Ouředníček, Jana Temelová, Lucie Pospíšilová (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky / Atlas of Socio-spatial Differentiation of the Czech Republic [866]

Adam Horálek:
Leoš Šatava: Jazyk a identita etnických menšin. Možnost zachování a revitalizace [871]

Martin Buchtík:
Ivana Loučková: Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu [874]

Jan Sládek:
Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola (eds.): Sociální integrace přistěhovalců v České republice [877]

Information

Lucie Pospíšilová, Martin Ouředníček, Marie Feřtrová:
Konference Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života [881]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz