Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2011

Nadia Steiber:
Gøsta Esping-Andersen: The Incomplete Revolution. Adapting to Women’s New Roles [591]

Steiber, Nadia. 2011. „Gøsta Esping-Andersen: The Incomplete Revolution. Adapting to Women’s New Roles.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (3): 591-592

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz