Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2011

Lucie Kalousova:
Elly Teman: Birthing a Mother: The Surrogate Body and the Pregnant Self [607]

Kalousova, Lucie. 2011. „Elly Teman: Birthing a Mother: The Surrogate Body and the Pregnant Self.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (3): 607-609

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz