Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2011

Věra Kuchařová:
Irena E. Kotowska, Anna Matysiak, Marta Styrc, Ariane Pailhé, Anne Solaz and Daniele Vignoli: Second European Quality of Life Survey: Family Life and Work [610]

Kuchařová, Věra. 2011. „Irena E. Kotowska, Anna Matysiak, Marta Styrc, Ariane Pailhé, Anne Solaz and Daniele Vignoli: Second European Quality of Life Survey: Family Life and Work.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (3): 610-612

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz