Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2011

Markéta Sedláčková:
‘Transition to Democracy’ Conference 1–5 June 2011, Cairo [617]

Sedláčková, Markéta. 2011. „‘Transition to Democracy’ Conference 1–5 June 2011, Cairo.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (3): 617

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz