Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2011

Czech issue

Content

Articles

Tomáš Katrňák, Natalie Simonová:
Intergenerational Educational Fluidity and Its Trends in the Czech Republic between 1990 and 2009 [207]

Tomáš Lebeda:
The Impact of the Majority Runoff System on Party Representation in the Czech Senate [243]

Michal Růžička:
Spatio-temporal and Infrastructural Aspects of the Process of Social Exclusion [273]

Dana Hamplová:
Religion and Gender: Why Are Women More Religious Than Men? [297]

Petr Vidomus:
Countermovements from the Perspective of the Sociology of Social Movements [325]

Irena Smetáčková, Petr Pavlík:
Sexual Harassment at Universities: Definition, Methodology, Research Results [361]

Jubilees

Olga & Zdeněk Nešporovi:
Jiří Večerník at 70 [389]

Profiles

Miloslav Petrusek:
The Double Jubilee of Jaroslav Klofáč (1921–1981) [391]

Review essays

Jiří Šubrt:
Collective Memory: A Note on a Legend [395]

Radim Šíp:
Liessmann’s Nostalgia: Tertiary Education in the Late-Modern Era [407]

Reviews

Miloslav Petrusek:
Konrad Paul Liessmann: Hodnota člověka: Filosofi cko-politické eseje [415]

Marek Skovajsa:
Eleonóra Hamar: Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit [418]

Eva Lebedová:
Lukáš Linek: Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jeho důsledky [421]

Tomáš Profant:
Hubert L. Dreyfus, Paul Rabinow: Michel Foucault. Za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky [424]

Ingrid Štegmannová:
Marlis Pörtner: Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči [430]

Jakub Havlíček:
Miloš Havelka: Ideje – dějiny – společnost. Studie k historické sociologii vědění [433]

Information

Dušan Lužný:
Konference Sociologie náboženství v datech [439]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz