Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2011

Dušan Lužný:
Sociální inkluze Romů náboženskou cestou [200]

Lužný, Dušan. 2011. „Sociální inkluze Romů náboženskou cestou .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (1): 200

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz