Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2011

Jiří Navrátil:
Marta Kolářová: Protest proti globalizaci. Gender a feministická kritika [171]

Navrátil, Jiří. 2011. „Marta Kolářová: Protest proti globalizaci. Gender a feministická kritika.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (1): 171-174

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz