Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2011

Vladimír Hyánek:
Marek Skovajsa et al.: Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v České republice [169]

Hyánek, Vladimír. 2011. „Marek Skovajsa et al.: Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v České republice .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (1): 169-170

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz