Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2011

Ondřej Císař, Lukáš Linek:
The Players in Czech Politics: Citizens and Their Political Organisations [5]

Císař, Ondřej, Lukáš Linek. 2011. „Hráči české politiky: Občané a jejich politické organizace.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (1): 5-8

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz