Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2011

Czech issue

Content

Ondřej Císař, Lukáš Linek:
The Players in Czech Politics: Citizens and Their Political Organisations [5]

Articles - Citizens...

Lukáš Linek:
Why Did Voter Turnout in the Czech General Elections Change between 1996 and 2010? [9]

Michael L. Smith, Petr Matějů:
The Re-stratification of Czech Politics: Class Voting in the Czech Republic between 1992 and 2010 [33]

…and their organisations

Roman Chytilek, Otto Eibl:
Parties in the Policy Space: The Case of the Czech Republic [61]

Magdaléna Hadjiisky:
The Civic Democratic Party and the Ascendancy of the Professional Party Organisation in Czech Democracy in the 1990s [89]

Seán Hanley:
Dynamics of New Party Formation in the Czech Republic 1996–2010: Looking for the Origins of a Political Earthquake [115]

Ondřej Císař, Jiří Navrátil, Kateřina Vráblíková:
Old, New, Radical: Political Activism in the Czech Republic through the Prism of Social Movement Theory [137]

Reviews

Vladimír Hyánek:
Marek Skovajsa et al.: Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v České republice [169]

Jiří Navrátil:
Marta Kolářová: Protest proti globalizaci. Gender a feministická kritika [171]

Lukáš Linek:
Maxmilián Strmiska, Roman Chytilek, Jakub Šedo, Otto Eibl: Volební komplexy zemí V4. Studie k pojetí víceúrovňového prostoru [175]

Petr Kupka:
Miroslav Nožina, Filip Kraus: Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře: Případ České republiky [177]

Vojtěch Ripka:
Jakub Rákosník: Sovětizace sociálního státu: lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960 [180]

Zdeněk R. Nešpor:
Miroslav Vaněk: Byl to jenom rock’n’roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989 [184]

Petra Anýžová:
Jindřich Krejčí: Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice [187]

Lucie Jarkovská:
Ema Hrešanová: Kultury dvou porodnic: Etnografická studie [190]

Information

Jan Váně:
Sekce sociologie náboženství a její semináře v roce 2010 [195]

Lucie Galčanová, Barbora Vacková:
Konference Non-Human in Anthropology [197]

Dušan Lužný:
Sociální inkluze Romů náboženskou cestou [200]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz