Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2010

Czech issue

Content

Articles

Daniel Čermák, Jana Stachová:
Sources of Trust in Institutions in the Czech Republic [683]

Sociological Research

Dan Ryšavý, Pavel Šaradín:
Political Party Members, Non-members and Independents in the Czech Municipal Assemblies [719]

František Bartoš:
The Wider Context of Non-clinical Narcissism: Professional Life, Communication, and Self Control [745]

Ondrej Kaščák, Branislav Pupala:
Neoliberal Governmentality in Social Designing of Education [771]

Essays

Miloslav Petrusek:
Zygmunt Bauman: the ‘Tropics of Discourse’, a Word on Pop Culture and the Consumer Society in the Era of ‘Liquid Modernity’ [801]

In memoriam

Miloslav Petrusek:
For Irena Dubská (1924–2010) [821]

Jiří Šubrt, Marek Německý:
The End of Shmuel N. Eisenstadt’s Sociological Opus [823]

Jubilees

Miroslav Dopita:
Celebrating the 70th Birthday of Gerlinda Šmausová/Smaus [829]

Reviews

Laco Toušek:
Philippe Bourgois, Jeff Schonberg: Righteous Dopefiend [833]

Dušan Lužný:
Dana Hamplová, Blanka Řeháková: Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí. Výsledky Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP 2008 – Náboženství [835]

Veronika Frantová:
Tim Edwards (ed.): Kulturální teorie: Klasické a současné přístupy [838]

Blanka Nyklová:
Hana Hašková, Zuzana Uhde (eds.): Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change [841]

Kateřina Gillárová:
Markéta Škodová et al. Agenda-setting: teoretické přístupy [845]

Ondřej Hejnal:
Marek Jakoubek (ed.): Cikáni a etnicita [847]

Anna Kopecká:
Tomáš Dvořák: Sběrné suroviny: texty, obrazy a zvuky nedávné minulosti [851]

Přemysl Vlček:
Stanislav Holubec: Sociologie světových systémů [854]

Tomáš Dvořák:
Danilo Martuccelli: Sociologie modernity. Itinerář 20. století [859]

Petr Lupač:
Oleg Suša: Globalizace v sociálních souvislostech současnosti: Diagnóza a analýza [862]

Jindra Tichá:
Petr Szczepanik: Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let [865]

Martina Štípková:
Kathleen Gerson: The Unfinished Revolution. How a New Generation is Reshaping Family, Work, and Gender in America [868]

Information

Petr Lupač:
XVII. ISA World Congress of Sociology: Sociology on the Move [871]

Marek Skovajsa:
XIV. kongres Polské sociologické společnosti [873]

Tomáš Kostelecký, Zdenka Vajdová:
Konference Desaťročia premien slovenskej spoločnosti [875]

mpet:
Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 Konradu Paulu Liessmannovi [878]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz