Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2010

Karel Müller:
Mezinárodní konference o sociální dimenzi inovací [179]

Müller, Karel. 2010. „Mezinárodní konference o sociální dimenzi inovací.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 46 (1): 179

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz