Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2009

Márton Medgyesi:
Manuela Sofia Stănculescu and Tine Stanovnik (eds.): Activity, Incomes and Social Welfare [1339]

Medgyesi, Márton. 2009. „Manuela Sofia Stănculescu and Tine Stanovnik (eds.): Activity, Incomes and Social Welfare .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (6): 1339-1341

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz