Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2009

Frédérique R. Hoffmann:
V. Burau, H. Theobald and R. H. Blank: Governing Home Care – A Cross-National Comparison, Globalization and Welfare [1334]

Hoffmann, Frédérique R.. 2009. „V. Burau, H. Theobald and R. H. Blank: Governing Home Care – A Cross-National Comparison, Globalization and Welfare .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (6): 1334-1335

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz