Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2009

Tim Goedemé:
Tomasz Inglot: Welfare States in East Central Europe, 1919–2004 [1316]

Goedemé, Tim. 2009. „Tomasz Inglot: Welfare States in East Central Europe, 1919–2004 .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (6): 1316-1317

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz