Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2009

Richard Rose:
János Kornai: By Force of Thought: Irregular Memoirs of an Intellectual Journey [1311]

Rose, Richard. 2009. „János Kornai: By Force of Thought: Irregular Memoirs of an Intellectual Journey.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (6): 1311-1311

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz