Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2009

Martin Kreidl:
Trends in Assortative Mating in the Past Two Decades Indicate a Closing Social Structure in the Czech Republic [1099]

Kreidl, Martin. 2009. „Vývoj výběrového párování v posledních dvaceti letech indikuje uzavírání sociální struktury české společnosti.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (5): 1099-1106

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz