Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2009

Karel Černý:
Edward W. Said: Orientalismus. Západní koncepce Orientu [1132]

Černý, Karel. 2009. „Edward W. Said: Orientalismus. Západní koncepce Orientu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (5): 1132-1135

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz