Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2009

Karel Müller:
Nico Stehr: Die Moralisierung der Märkte, Eine Gesellschaftstheorie [1128]

Müller, Karel. 2009. „Nico Stehr: Die Moralisierung der Märkte, Eine Gesellschaftstheorie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (5): 1128-1131

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz