Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2009

Lucie Vidovićová:
Dana Sýkorová: Autonomie ve stáří [1126]

Vidovićová, Lucie. 2009. „Dana Sýkorová: Autonomie ve stáří.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (5): 1126-1127

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz