Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2009

Arnošt Svoboda:
Aleš Sekot: Sociologické problémy sportu [1123]

Svoboda, Arnošt. 2009. „Aleš Sekot: Sociologické problémy sportu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (5): 1123-1125

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz