Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2009

Miroslav Tížik:
Dušan Lužný, Zdeněk R. Nešpor et al.: Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti [1107]

Tížik, Miroslav. 2009. „Dušan Lužný, Zdeněk R. Nešpor et al.: Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (5): 1107-1110

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz