Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2009

Lukáš Novotný:
Ralf Dahrendorf (1929–2009) [1093]

Novotný, Lukáš. 2009. „Ralf Dahrendorf (1929–2009).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (5): 1093-1098

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz