Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2009

Jiří Musil:
A Typical Representative of British Sociology: Peter Townsend [1091]

Musil, Jiří. 2009. „Typický reprezentant britské sociologie: Peter Townsend.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (5): 1091-1092

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz