Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2009

Petr Matějů, Tomáš Konečný:
Can Sociology Contribute to Shortfalls in Public Policy? A Response to Tomáš Katrňák and Martin Kreidl [1045]

Matějů, Petr, Tomáš Konečný. 2009. „Může sociologie přispět k deficitům veřejných politik? Odpověď na polemické příspěvky Tomáše Katrňáka a Martina Kreidla.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (5): 1045-1054

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz