Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2009

Martin Kreidl:
Is It Possible to Demonstrate the Effect of One Variable on Another with an Analysis of Two Cases? Comparative Methodology Using a Small Number of Cases [1038]

Kreidl, Martin. 2009. „Je možné doložit efekt jedné proměnné na druhou analýzou dvou případů? K srovnávací metodologii s malým počtem komparovaných případů.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (5): 1038-1044

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz