Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2009

Czech issue

Content

Iva Šmídová:
Introduction to the Thematic Issue The Institution of Gender and the Gender of Institutions [645]

Articles

Mariana Szapuová:
Gender in Science: Theoretical Perspectives and Their Application in Research [649]

Sharon Marcus:
The Genealogy of Marriage [671]

Sociological Research

Iva Šmídová:
Gendered Occupational Choice: Status Chances and Decision Strategies Concerning Education [707]

Lucie Jarkovská:
The Classroom through the Lens of Gender [727]

Radka Dudová:
Work as a Solution? Livelihood Strategies of Lone Mothers in the Czech Republic [753]

Martina Kampichler:
The EU’s Gender Equality Policies from the Perspective of Policy Frame Analysis [785]

Zdeňka Kalnická:
The Genderedness of the Philosophical Canon and the Textual ‘Strategies’ of Marginalisation of Women Philosophers [809]

Reviews

Martina Hynková:
Jana Cviková (ed.): Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní [835]

Michaela Bartošová:
Radka Dudová (ed.): Nové šance a rizika. Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin [839]

Ľubica Kobová:
Lois McNay: Against Recognition [843]

Lukáš Sedláček:
Michael S. Kimmel: The Gender of Desire. Essays on male sexuality [847]

Lenka Slepičková:
Charis Thompson: Making Parents: The Ontological Choreography of Reproductive Technologies [849]

Tereza Pospíšilová:
Ondřej Císař: Politický aktivismus v České republice [852]

Information

Jiří Navrátil:
Konference Alternative Futures and Popular Protest [855]

Petr Lupač:
Mezinárodní konference Society-Culture-Technology at the Dawn of the 21st Century [859]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz