Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2009

Lisa Adkins:
Elaine Weiner: Market Dreams: Gender, Class and Capitalism in the Czech Republic [633]

Adkins, Lisa. 2009. „Elaine Weiner: Market Dreams: Gender, Class and Capitalism in the Czech Republic.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (3): 633-634

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz