Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2009

Heiko Pleines:
Scott Gehlbach: Representation through Taxation. Revenue, Politics and Development in Postcommunist States [627]

Pleines, Heiko. 2009. „Scott Gehlbach: Representation through Taxation. Revenue, Politics and Development in Postcommunist States.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (3): 627-629

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz