Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2009

Kristin Nickel Makszin:
Stephan Haggard – Robert Kaufman: Development, Democracy, and Welfare States: Latin America, East Asia, and Eastern Europe [615]

Makszin, Kristin Nickel. 2009. „Stephan Haggard – Robert Kaufman: Development, Democracy, and Welfare States: Latin America, East Asia, and Eastern Europe.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (3): 615-618

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz